FAN produkterne produceres af Bauer gruppen i Østrig og produkterne fra FAN er verden over kendt for kvalitet, meget driftsikre og lang levetid. Hovedproduktet er separatorer til landbrugssektoren, levnesmiddel industrien, biogasanlæg og papir industrien. Indenfor landbrugssektoren er det separatorer til separering af gylle der er den største produktgruppe. Og som noget nyt er det separation af gylle med henblik på at fremstille strømiddel til køerne af tørstoffet derfra. I Danmark er de første anlæg til dette allerede nu igangsat og de køre over al forventning. Her er det både som fiberstrø på madrasser og i dybstrøelses sengebåse. FAN producerer også gyllemixere og højt ydende gyllepumper med eller uden skæresektion. 

PSS Separator

FAN PSS Separator er en skrueseparator. Skruepresser princippet er en af de billigste måder at separerer gylle m.m.

FAN PSS skruepresseren er enkelt og robust opbygget med minimal vedligeholdelses omkostninger.

Gyllen pumpes fra fortank eller beholder direkte op i separatoren. Indløbet i en FAN er monteret med en vibrator (patenteret) som sørger for at separatorhuset altid er 100% fyldt med gylle. En kraftig snegl transporterer gyllen fremad i huset. Omkring sneglen er der monteret et rustfri HD sold. For enden af huset er der monteret 2 modplader med modvægte. Når sneglen transporterer gyllen mod åbningen holdes den tilbage af disse plader og den flydende del presses igennem soldet. Modvægten på disse plader bestemmer tørstofsindholdet. Jo mere vægt jo højere   tørstofsindhold. Separatoren kan lave op til 30% tørstofsindhold og hvis man ønsker højere tørstofsindhold, er det muligt at monterer et mundstykke og snegleforlænger. Det vil øge tørstofsindholdet med op til 5%

CSP & ESP Dykpumper 

FAN CSP dykpumpen er en højydende dykpumpe i 380V/50Hz elmotorer som leveres med justerbar skæresektion.

FAN ESP dykpumpen er magen til CSP pumpen, dog uden skæresektion.  

Pumpehus og indløb er fremstillet af støbejern. Rotor og skæresektion er fremstillet i Crome stål. Pumpeaksel er af rustfri stål. Tætning i motorende er mekanisk tætning i oliebad. Tætning mellem pumpe og motor er en lukket mekanisk tætning i rustfri stål. Motortemperaturklasse H med triple PTC modstand 180 gr. C. Der er lækagesensor og motorværn på begge pumper.

MSX & MSXH mixer

FAN gyllemixere er alle udført i industriversion og med 380V/50Hz
elmotorer.

MSX har isolationsklasse F gældende for temperaturer op til 40 gr. C og sælges kun i USA

MSXH har isolationsklasse H gældende for temperaturer op til 65 gr. C og har lækagesensor som standard.

Mixerne er udstyret med 2 vinget propel i rustfri stål og  monterings beslag med trinløs højde justering i rustfri stål. Planetgearet har mekanisk tætning i oliebad med lækagesensor. Motoren er udstyret med motorværn og thermosikring.

Mixerne kan bruges både til runde og firkantede lagertanke.

BRU Tromle enhed 

FAN BRU er et komplet anlæg til at fremstille fiberstrøelse af separeret gylle. Anlægget består af en 20 fods container placeret øverst, hvori der er indbygget en FAN separator. Nederst er der placeret en 40 fods container hvori der er monteret en roterende tromle med blæser. Tromlen sørger for at tørstofsindholdet i fiberdelen forhøjes og at bakteriefloren formindskes. Procesen foregår ved at gyllen pumpes ind i separatoren, hvorefter tørstofsdelen transporteres via en snegl til tromlen. Blæseren sørger for luft til materialet mens tromlen roterer. Varmeudviklingen fra materialet sørger for en temperatur i tromlen på omkring de 65 gr. C. Materialet roterer i tromlen i ca. 24 timer hvorefter det automatisk kommer ud af den ene ende. Ved at bruge FAN BRU anlægget kan der laves materiale med op til 42% tørstofsindhold.

 

Læs mere om vores tur til USA hvor vi så på store amerikanske bedrifter, som brugte FAN separatorer og BRU anlæg, til at fremstille fiber for strøelse ved køerne.

 

Brochurer